Protecció de dades de caràcter personal


En virtut de la Llei 15/99, Orgànica, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), se li comunica que en cas de recollida de dades, les seves dades de caràcter personal que pogués remetre'ns per qualsevol via formaran part d'un fitxer de dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l'Propietari del lloc, la finalitat és la gestió administrativa i / o comercial.


En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició dirigida a la següent adreça itinere@turismedetarragona.com.


Procediments d'accés, cancel·lació, oposició i / o rectificació En relació a les seves dades de caràcter personal, se l'informa que l'assisteixen els drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació, podent exercitar bé per correu electrònic a l'adreça itinere@turismedetarragona.com indicant en l'assumpte: "Protecció de dades" o bé per correu postal dirigit a: Itinere (denominació comercial de ITINERE TURISME i CULTURA SL), Baixada del Roser, 8, 43003, Tarragona, Espanya indicant en tot cas la Referència: "Protecció de dades" i acompanyant algun document que acrediti la seva identitat, com còpia del DNI.


Tindrà dret a saber en quin estat estan les seves dades; a quin tipus de tractament estan subjectes; d'on s'han obtingut; modificar-los si considerés no són correctes, o sent-ho inicialment ja no reflecteixen la realitat actual per haver canviat aquesta, o fins i tot cancel·lar totalment, sempre que això últim estigui permès per la legislació vigent.


Per a l'exercici dels esmentats drets, la sol·licitud que es dirigeixi al responsable del fitxer, ha de contenir els punts següents:

Nom i cognoms de l'afectat, adjuntant fotocòpia del DNI (o de qualsevol altre document vàlid en dret amb vista a la identificació del sol·licitant). Per al cas d'actuar en representació d'algú, o d'alguna persona jurídica, fotocòpia del document que acrediti aquesta representació.

Petició en què es basa o fonamenta la sol·licitud.

Indicació d'un domicili a efectes de notificació.

Documents, si és el cas, que acreditin el fonament de la petició.

Per a l'enviament d'aquesta sol·licitud haurà d'usar-se qualsevol mitjà que pugui demostrar l'enviament i recepció de la sol·licitud.


Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Més info a l'apartat cookies.


Política de Privacitat Xarxes Socials

ITINERE informa els usuaris, que ha procedit a crear una pàgina a les Xarxes Socials Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, G + amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ITINERE, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquells dades personals publicades en el seu perfil. L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. ITINERE té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte.


Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer. En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant ITINERE, d'acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:


Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.


Rectificació: només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d'ITINERE, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.


Cancel·lació i / o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d'ITINERE, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.


ITINERE realitzarà les següents actuacions:

  • – Accés a la informació pública del perfil.
  • – Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de ITINERE.
  • – Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • – Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de ITINERE, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, ITINERE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari. ITINERE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de ITINERE però sí que romandran a la Xarxa Social.Concursos i promocions

ITINERE es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.Publicitat

ITINERE utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ITINERE perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:


  • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  • Twitter: https://twitter.com/privacy
  • Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
  • G+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/